Firma “HIGIJENA PLUS” vam može ponuditi pored održavanja higijene u vašem ulazu još i:

1.ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA:

• održavanje higijene u zgradama,poslovnim prostorima,ugostiteljskim objektima,

• ugradnja,popravka,interfona,

• krečenje ulaza i hodnika zgrada, stanova, farbanje kapija, ograda, sitna bravarija, popravka kapija,

• popravka električnih uređaja u domaćinstvu,

• mašinsko pranje podova,

• mašinsko pranje stambenih i poslovnih objekata.

2. TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADA:

• održavanje liftova,

• održavanje hidrouređaja,

• održavanje vodovoda, kanalizacije i grejanja,

• održavanje elektroinastalacija,

• dežurna služba.

3. UGRADNJA VIDEO NADZORA:

• posebna pogodnost za skupštine stanara popust 50%

4. UGRADNJA PROTIVPOŽARNE OPREME NA 3 MESEČNE RATE

5. NUDIMO POMOĆ OSNIVANJA I VOĐENJA SKUPŠTINA STANARA

6. KOŠENJE I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA U SKLOPU ZGRADE

             REDOVNO TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADE OBUHVATA:


ODRŽAVANJE LIFTOVA:

Redovno održavanje liftova (servisiranje) vrši se jednom mesečno i obuhvata:

• Sve popravke na liftu u kojima nije potrebno menjati neki deo ( ako treba zameniti deo, to se dodatno naplaćuje preko stavke 11),
• Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, anaročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna,
• Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv-tegom,
• Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača,
• Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem,
• Čišćenje i podmazivanje delova lifta,
• Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju,
• Zamena signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici,
• Zamena prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici,
• Zamena razbijenog stakla na vratima kabine.

ODRŽAVANJE HIDROUREĐAJA:

Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drgo pumpno postrojenje za povišenje pritiska vode, vrši se jedan put mesečno, a obuhvata:

• Konstatacija kvara na hidrouređaju i otklanjanje ukoliko ne treba zamena nekog dela (ako treba zameniti deo, to se naplaćuje preko stavke 11),
• Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouređaja (manometar, ventil sigurnosti, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje),
• Provera pravilnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih releja i popravka zamenom nagorelih i oštećenih veza,
• Pregled provere signalizacije hidrouređaja,
• Popravka odbojnih ventila (zamena gumica),
• Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije,
• Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane,
• Provera pravilnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja,
• Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanje i dotezanje veza i prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje,
• Prepakivanje i popravka svih ventila na hidrouređajima,
• Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju,
• Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom
• Konstatovanje kvara


ODRŽAVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE I GREJANJA:

Redovno održavanje vodovoda i kanalizacije vrši se tromesečno i obuhvata:

• Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi,
• Pregled i proveru raznih priključaka i ventila,
• Provera instalacija centralnog grejanja,
• Zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije,
• Šelnovanje oštećenih vodovodnih cevi,
• Prepakivanje hidrantskih ventila i svih vrsta propusta ventila kod točećih mesta u u stanu i na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi, izuzev EK ventila,
• Odgušenje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi (mašinsko, jednom godišnje),
• Odgušivanje odvoda u stanu od wc šolje, kade, umivaonika, sudopere i podnog slivnika,
• Blindiranje procurelih radijatora na radijator vezama,
• Odzračivanje sistema grejanja na odzrakama u zgradi i radijatora u stanu na odzračnim slavinama,
• Promena gumica na vodokotliću,
• Promena gumica na slavinama,
• Konstatovanje kvara kako u zgradi tako i u stanovima.

ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA:

Redovno održavanje elektroinstalacija vrši se povremeno od stanja objekta i vrsta instalacija koje se u njemu nalaze:

• Pregled glavnog razvodnog ormara i dotezanje klema u njemu,
• Pregled i kontrola klasičnih elektroinstalacija,
• Pregled agregata za nužno i panično svetlo,
• Provera ispravnosti ventilacionih uređaja za prirodnu ventilaciju,
• Provera ispravnosti i održavanje interfona, kablovskih i antenskih uređaja,
• Podešavanje stepenišnog automata i vremenkog prekidača za vremensko svetlo,
• Promena prekidača i utikača u stanovima,
• Promena sijaličnih grla u stanovima,
• Promena patrona topljivog osigurača,
• Promena sijalica i tastera u ulazu jednom mesečno, a po potrebi i češće.

DEŽURNA SLUŽBA:

• Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano većim kvarom,
• Promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje,
• Šelnovanje instalacija vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne, odnosno zalivanje kanalizacione cevi,
• Odgušivanje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta,
• Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati,
• Odzračivanje instalacija centralnog grejanja,
• Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreže,
• Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključenje instalacije i postrojenja.


 Sve navedene aktivnosti i poslovi tekućeg (redovnog) održavanja, izlasci dežurne službe i administrativne usluge naplaćuju se preko stavke 3, bez ikakvih dodatnih troškova.

Pored navedenih poslova tekućeg (redovnog) održavanja postoje i poslovi investicionog održavanja po posebnom radnom nalogu, koji iziskuje trošak materijala, opreme i rada, i oni se naplaćuju preko stavke 11- promenljivi troškovi održavanja.


 

R. br.

Opis poslova

Jed. cena

Kom

Cena/m²

Ukupno

1

 

Održavanje liftova

 

 

 

1

 

 

3.500dinara

2

 

Održavanje hidrouređaja

 

 

 

1

 

 

2.000dinara

3

Troškovi hitnih inrevencija, održavanja vodovodne, kanalizacione, električne i instalacije CG

 

 

 

3,3dinara

 

 Naša firma pored redovnog održavanja objekata može ponuditi stanarima i niz drugih usluga:

• keramičke usluge
• molersko-farbarske radove (krečenje stanova)
• renoviranje kupatila
• popravka parketa (hoblovanje i lakiranje)
• prepravke električnih instalacija u stanovima
• bravarske radove
• prepravke grejnih instalacija
• ugradnja i servis klima uređaja

 

O Nama | Održavanje Higijene | Tehničko Održavanje | Galerija | Kontakt

2011 © Copyright Higijena Plus | Developed by BorkoJ