Dežurna
služba

Dežurna služba Vam je na raspolaganju 24 sata svakog dana za sve nepredviđene okolnosti.

Oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uslovljeno većim kvarom

Šelnovanje instalacija vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne, tj.zalivanje kanalizacione cevi

Odzračivanje instalacija centralnog grejanja

Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem crevne mreže

Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacije centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati

Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključenje instalacija i postrojenja

Promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje

Odgušivanje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta

želite da postane naš klijent?