Održavanje
hidrouređaja

Redovno održavanje hidrouređaja poput hidrofora, hidrocela ili drugih pumpnih postrojenja za povišenje pritiska vode, obavlja se jednom mesečno.

Konstatacija kvara na hidrouređaju i otklanjanje ukoliko ne treba zamena nekog dela
Provera pravilnosti rada sa podešavanjem delova hidrouređaja (manometar, ventil sigurnosti, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje)
Provera pravilnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih releja i popravka zamenom nagorelih i oštećenih veza
Pregled provere signalizacije hidrouređaja
Popravka odbojnih ventila
(zamena gumica)
Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane
Provera pravilnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanje i dotezanje veza i prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje
Prepakivanje i popravka svih ventila na hidrouređajima
Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju
Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom

želite da postane naš klijent?