Održavanje
elektroinstalacija

Redovno održavanje elektroinstalacija obavlja se povremeno, u zavisnosti od stanja u kojem se nalaze objekti, kao i vrste instalacija koje se u njemu nalaze.

Pregled glavnog razvodnog ormara i dotezanje klema u njemu

Pregled i kontrola lasičnih elektroinstalacija
Pregled agregata za nužno i panično svetlo
Provera ispravnosti ventilacionih uređaja za prirodnu ventilaciju
Provera ispravnosti i održavanje interfona, kablovskih i antenskih uređaja
Podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za vremensko svetlo
Promena prekidača i utikača u stanovima
Promena sijaličnih grla u
stanovima
Promena patrona topljivog
osigurača
Promena sijalica i tastera u ulazu jednom mesečno, a po potrebi i češće

želite da postane naš klijent?